Τουλάχιστον ως το τέλος του 2016 διασώζονται τα επιδόματα γάμου και αδειών.

Μετά τη συμφωνία των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ με τη ΓΣΕΕ, η ισχύς της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης παρατάθηκε ως το τέλος του 2016.

Όπως προβλέπεται, τα μέρη θα κάνουν νέα συμφωνία, εφόσον αρθεί ως τότε η απαγόρευση διαπραγμάτευσης των ορίων των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων και επανέλθει η υποχρεωτική ισχύς της ΕΓΣΣΕ.

Επιπλέον, η σύμβαση προσαρτά πλαίσιο συμφωνίας των ευρωπαϊκών οργανώσεων που ζητούν μέτρα για την απασχόληση.