​Παρατείνεται για 10 μέρες και πιο συγκεκριμένα έως τις 8 Απριλίου η υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ειδών λαϊκών αγορών.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη δεδομένης της ροής και συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι για να μετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει να είναι δικαιούχοι του επιδόματος «απροστάτευτων τέκνων».