Την ένατη δόση να πιστώνεται στην κάρτα αλληλεγγύης θα δουν σήμερα δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι.

Ειδικότερα, σε 147.967 δικαιούχους θα πιστωθεί το ποσό των 17.341.160 ευρώ, με την οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 70–220 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα που έχει δηλώσει ο εκάστοτε δικαιούχος.

Στο ποσό των 17 εκ. ευρώ περιλαμβάνονται και οι πιστώσεις των 2.657 δικαιούχων που δικαιώθηκαν από τις ενστάσεις, οι οποίοι σε αυτή την πληρωμή θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί συνολικά σε επιδότηση τριών μηνών (7η, 8η και 9η δόση).