Σε δανεισμό από το ΤΑΠ ΔΕΗ για να πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου καταφεύγει το ΙΚΑ λόγω προβλημάτων ρευστότητας.

Το δάνειο θα είναι ύψους 100 εκ. ευρώ θα και είναι ολιγοήμερο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το Ίδρυμα θα δανειστεί και άλλα 110 εκ. ευρώ από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (70 και 40 εκ. ευρώ αντίστοιχα).