Το δρόμο για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τον λάθος υπολογισμό της φορολογίας των ακινήτων τους (ΕΝΦΙΑ) ανοίγει το Συμβούλιο Επικρατείας σε εκατομμύρια φορολογούμενους, όπως εκτιμούν νομικές πηγές.

Πρόκειται για μια απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου η οποία μάλιστα ελήφθη σε πιλοτική δίκη, βάσει της οποίας εκτιμάται ότι ανοίγεται ο δρόμος σε εκατομμύρια φορολογουμένους να αμφισβητήσουν τη φορολογία των ακινήτων τους προσκομίζοντας οι ίδιοι αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία η φορολογική διοίκηση με βάση την απόφαση θα πρέπει να αποδεχτεί και να συνεκτιμήσει.

Πρόκειται για την υπ΄ αριθμόν 86/15 απόφαση του ΣτΕ η σημαντικότητα της οποίας εδράζεται στο ότι πλέον η διεκδίκηση αποζημίωσης δεν θα στηρίζεται στη διαφορά στις αντικειμενικές αξίες αλλά στην εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή για την πραγματική αξία του ακινήτου τους.

Το δικαστήριο δέχτηκε για πρώτη φορά στα χρονικά ότι δικαιούται να το πράξει ο φορολογούμενος.