Νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών με απλήρωτους λογαριασμούς, σε 36 δόσεις και χωρίς προκαταβολή, ανακοίνωσε η ΔΕΗ, για όλες τις κατηγορίες κατανάλωσης, προσδοκώντας να εισπράξει μεγάλο μέρος από τα 2,3 δισ. ευρώ στα οποία ανέρχονται οι οφειλές.
Η νέα ρύθμιση εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίο, μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο
Η σχετική δυνατότητα λήγει στις 31 Ιουλίου, ενώ στη νέα ρύθμιση με τους ευνοϊκότερους όρους έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και όσοι είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη.
Μετά τις 31 Ιουλίου 2016 θα ισχύσει μόνιμος κανονισμός ρύθμισης χρεών (μικρότερη προκαταβολή, 5-15% και 18-36 δόσεις) σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα.
Η ρύθμιση προβλέπει συγκεκριμένα:
1. Από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.
Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα.
Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
2. Από 01.08.2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς -πλην των εποχικών και αγροτών- πελάτες τα εξής:
Μηνιαίες Δόσεις: Ύψος ίσο κατ' αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
Προκαταβολές: 5% για πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά (παραβίαση μετρητή, ρευματοκλοπή κ.ά) και 15% για πελάτες με αντισυμβατική συμπερι��ορά.
3. Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από 01.08.2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.
4. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μια δόση λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Αν δεν καταβληθούν περισσότερες δόςεις, τότε για να εξακολουθήσει να ισχύει ο διακανονισμός θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες δόσεις πλην μίας.
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
5. Οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών.
Πρόεδρος ΔΕΗ: Η ρύθμιση θα δώσει τη δυνατότητα για μείωση των τιμολογίων
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης δήλωσε για τη νέα ρύθμιση:
«Η Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της ρόλο, μετά τις γενναίες ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015 και τις πρόσφατες μεγάλες διευκολύνσεις προς τους αγρότες προβαίνει σε ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις των πελατών της, για την εξόφληση των οφειλών τους. Έτσι, όλοι έχουν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο εκτός των άλλων θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επαγγελματικών».