Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία: Μετά τα 25 χρόνια εργασίας δεν θα συμφέρει κανέναν εργαζόμενο να ασφαλίζεται, αν εφαρμοστεί ως έχει το σχέδιο Κατρούγκαλου για το νέο Ασφαλιστικό!

Συγκεκριμέ��α, με το σχέδιο αυτό όσο περισσότερα χρόνια ασφάλισης θα έχει ένας εργαζόμενος μετά τα 25 έτη εργασίας, τόσο αναλογικά μικρότερη σύνταξη θα λαμβάνει συγκριτικά με όσους θα έχουν λιγότερο εργασιακό βίο.

Όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες, όσο αυξάνονται οι αποδοχές του ασφαλιστικού, τόσο μειώνεται η ανταποδοτικότητα των εισφορών, ενώ όσο αυξάνουν τα έτη ασφάλισης, τόσο μεγαλύτερη είναι μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης!

Έτσι πχ. εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ και 24 χρόνια εργασίας -σύμφωνα με το σχέδιο Κατρούγκαλου- προβλέπεται να πάρει σύνταξη περίπου όσο και σήμερα, ενώ όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο περισσότερο θα μειώνεται η σύνταξη συγκριτικά με σήμερα.

Όπως εκτιμάται, αυτό θα έχει απ��τέλεσμα να δημιουργηθεί αντικίνητρο για τη συνέχιση της ασφάλισης του εργαζόμενου μετά τα χρόνια αυτά και να διογκωθούν η εισφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή.

attached_image1-807.jpg