Το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν (και πάλι) εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στους επόμενους μήνες θα λάβουν ειδοποιητήρια για την πληρωμή του «κτηματόσημου», δηλαδή του τέλους κτηματογράφησης με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

Σε πρώτη φάση το «κτηματόσημο» θα πιάσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων των περιοχών που είχαν ενταχθεί στα παλαιότερα προγράμματα κτηματογράφησης (1997-2008) και θα ανέρχεται σε 35 ευρώ.

Παράλληλα, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός για την κτηματογράφηση του υπόλοιπου 65% της Ελλάδας έως το 2020.

Σε αυτούς τους ιδιοκτήτες το τέλος θα είναι πιο τσουχτερό καθώς θα προκύπτει από ποσοστό 1‰ επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μείον ποσό 20.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Για ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει αναλογικό τέλος 80 ευρώ (εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο θα κληθούν να πληρώσουν από 40 ευρώ έκαστος).