​Παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι θα πληρώσουν περισσότερα μόνο τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, ελάχιστοι τελικά θα γλιτώσουν τις επιβαρύνσεις με το νέο φορολογικό.

Η κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων που συζητείται έχει για εισόδημα έως 22.000 ευρώ συντελεστή 22%, από 22.000 έως 35.000 ευρώ συντελεστή 32% από 35.000 έως 60.000 ευρώ συντελεστή 42% και πάνω από 60.000 ευρώ συντελεστή 50%, αν και οι θεσμοί ζητούν λίγο χαμηλότερο ανώτατο συντελεστή.

Στο φόρο που προκύπτει από την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων δίνεται έκπτωση έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο εισόδημα έως 9.500 ευρώ. Τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης προβλέπουν τη μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.700 έως 2.000 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο μεταξύ 7.500 και 9.000 ευρώ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ένας μισθωτός ή συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος 540 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα θα πληρώσει 640 έως 940 ευρώ, ανάλογα με το πόσο βαθιά θα μπει το μαχαίρι στο αφορολόγητο όριο.

Επιβαρύνσεις, όμως, έρχονται σχεδόν για όλους. Μέχρι 10.000 ευρώ δηλώνουν 3.054.422 μισθωτοί και συνταξιούχοι, από 10.000 έως 15.000 ευρώ δηλώνουν 1.812.129 φορολογούμενοι και πάνω από 20.000 ευρώ εισόδημα δηλώνουν 504.126 φορολογούμενοι.

Έχει "κλειδώσει" η αύξηση της φορολόγησης στα ενοίκια

Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 11% σε 15%, για εισόδημα από 12.000 ευρώ και πάνω αυξάνεται από το 33% στο 35%.

Υπό διαπραγμάτευση είναι και η θέσπιση συντελεστή 40-45% για εισόδημα από ενοίκια που θα ξε��ερνά τις 40.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φετινών δηλώσεων, με την κατάθεση τροπολογιών στη Βουλή που προστατεύουν από τα τεκμήρια άνεργους και φοιτητές.

ΒΙΝΤΕΟ STAR