Της… οφειλής γίνεται στην εφορία!

Σύμφωνα με έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, πάνω από 4,3 εκατ. φορολογούμενοι σε σύνολο 8,6 εκατ. χρωστούν στην εφορία, δηλαδή ένας στους δύο!

Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 86,3 δισ. ευρώ, χωρίς μάλιστα να έχουν υπολογιστεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα τελωνεία!

Ωστόσο, εξ αυτών μόλις και μετά βίας μπορούν να εισπραχθούν 10 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 12%.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το 77% των οφειλών (66,56 δισ. ευρώ) αντιστοιχούν σε μόλις… 5.221 οφειλέτες, δηλαδή το 0,1%, που έχουν οφειλές από 1,5 εκατ. ευρώ και πάνω.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ποσά ως 3.000 ευρώ οφείλουν 3,6 εκατ. οφειλέτες, ποσά από 3.001 έως 5.000 ευρώ οφείλουν 203.295 οφειλέτες και από 5.001 έως 10.000 ευρώ οφείλουν 194.852 οφειλέτες.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο τα 30,512 δισ. ευρώ (35,4%) αφορούν πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα 16,689 δισ. ευρώ (19,3%) αφορούν ΦΠΑ, τα 15,636 δισ. ευρώ ( 18,1%) αφορούν φόρο εισοδήματος, τα 8,630 δισ. ευρώ είναι δάνεια και τα υπόλοιπα 14,232 δισ. ευρώ (17,2%) σχετίζονται με άλλες κατηγορίες φόρων.

Την ίδια ώρα, τη διετία 2014-2015 οι Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα πραγματοποίησαν 1.613.122 κατασχέσεις σε καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών του Δημοσίου.