​Ζοφερή είναι η εικόνα για την Ελλάδα, όπως καταγράφεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ, καθώς σύμφωνα με αυτά, φτωχότερο είναι το ένα τρίτο των Ελλήνων, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται και στα ποσοστά της παιδικής φτώχειας.

Η έκθεση προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η προσφυγική κρίση στην ελληνική οικονομία, υπολογίζοντας ότι το κόστος της ανέρχεται ήδη για το 2015 στο 0,4% του ΑΕΠ.

Χαρακτηρίζει ακόμα ζωτικής σημασίας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών και την παροχή ενός αποτελεσματικού κοινωνικού δικτύου ασφαλείας, ώστε να συμβάλει στην ανάκαμψη της Ελλάδας.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμα πως η καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας πρέπει να αποτελούν επιτακτικές προτεραιότητες πολιτικής.

Πάντως η έκθεση έχει και τα θετικά της, καθώς προβλέπει επιστροφή στην ανάπτυξη από το β’ εξάμηνο του 2016 και επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2017. Εκτιμά, επίσης, ότι θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι της περιόδου 2016-17. Συντάσσεται, δηλαδή, με τις ελληνικές θέσεις στη διαπραγμάτευση για το δημοσιονομικό κενό.

Αναγνωρίζει ακόμα ότι η δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα υπήρξε υπερ-διπλάσια εκείνης σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία και σημειώνει πως η ρύθμιση του μακροχρόνιου χρέους θα βελτιώσει σημαντικά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας.

Προτείνει μάλιστα τη σημαντική επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων, μεγάλες περιόδους χάριτος για τοκοχρεολύσια και μετατροπή όλων των δανείων σε δάνεια σταθερού επιτοκίου.

Επισημαίνει πάντως πως παραμένουν σοβαροί οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία, αφού η πιστωτική ασφυξία μπορεί να συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια ζήτηση και η οικονομική δραστηριότητα να εξασθενήσει περαιτέρω λόγω της υποχώρησης των εμπορικών συναλλαγών και της υποτονικότερης ανάπτυξης στις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ, που αποτελούν τον προορισμό για το ένα τρίτο των ελληνικών εξαγωγών.

Κοινωνική πολιτική

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοστών παιδική φτώχειας, πέρα από το στοχοθετημένο πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα φτωχά νοικοκυριά και μάλιστα ανάμεσα στα άλλα προτείνει τη θέσπιση ενός επιδοτούμενου προγράμματος σχολικών γευμάτων στις φτωχές περιφέρειες.

Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κοινωνική στέγασης, αλλά υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η καλά στοχευμένη στήριξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, της έλλειψης στέγης και του υψηλού κόστους στέγασης.

Σημειώνεται μάλιστα ότι η χρηματοδότηση τέτοιων κοινωνικών προγραμμάτων θα αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ και ότι θα χρειασ��εί η ανακατανομή πόρων που έχουν εξοικονομηθεί σε άλλους τομείς, π.χ συντάξεις, αμυντικές δαπάνες ή βελτίωση είσπραξη φόρων.

Όσο για τις συντάξεις αναφέρεται ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση των εισφορών και των παροχών στον περιορισμό των ειδικών καθεστώτων και στην ανακούφιση των ασθενέστερων.

Αναπτυξιακή πολιτική

Στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων η έκθεση τονίζει ότι έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα κυρίως όσες αφορούν στην αγορά εργασίας, ενώ έχουν γίνει λιγότερα στην καταπολέμηση της δύναμης των ολιγοπωλίων, εξαιτίας και της ύπαρξης συμφερόντων που εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, γεγονός που εμπόδισε τη μείωση των τιμών και άρα την τόνωση εξαγωγών και ανάπτυξης. Η κυβέρνηση στοχεύει ακριβώς στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα πλήξουν τη δύναμη των ολιγοπωλίων και τα εδραιωμένα συμφέροντα.

Ειδικά για την αγορά εργασίας, η έκθεση εκτιμά ότι περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών για τις μαζικές απολύσεις θα αυξήσει το ΑΕΠ μόλις 0,2% σε ορίζοντα 10ετίας. Όφελος που προφανώς δεν δικαιολογεί την εμμονή σε μια πολιτική που θα επιδεινώσει περαιτέρω τη θέση της εργασίας και θα ενισχύσει τις κοινωνικές εντάσεις.

Έμφαση δίνεται, επίσης, σε μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Υπογραμμίζεται ότι η οικονομία καταγράφει ιδιαίτερα φτωχές επιδόσεις στην ενσωμάτωση στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και ότι οι εξαγωγές αφορούν κυρίως προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας. Προτείνονται επενδύσεις σε υποδομές και στον κλάδο των logistics, καθώς και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την τόνωση επενδύσεων σε εκπαίδευση, έρευνα-καινοτομία, και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τόσο τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ όσο και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έχουν ακριβώς αυτές τις στοχεύσεις.

Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προτείνονται μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και δημιουρ��ία μονοαπευθυντικών θυρίδων (one-stop shops) για όλες τις απαιτούμενες άδειες. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ήδη δρομολογεί η κυβέρνηση.

Για την τόνωση των εξαγωγών προτείνεται εφαρμογή ενιαίου εθνικού πλαισίου για τους εξαγωγείς και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Enterprise Greece. Η εύρεση χρηματοδότησης αναγνωρίζεται ως βασικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Ειδική αναφορά γίνεται στη δημιουργία του Αναπτυξιακού Ταμείου, ως δυνητική λύση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του STAR