Το ποσό των περίπου 240 εκ. ευρώ θα κληθούν να επιστρέψουν 95.000 αγρότες!

Μετά από αμετάκλητη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, χαρακτηρίστηκαν παράνομες οι αποζημιώσεις του «πακέτου Χατζηγάκη» το 2009 και ζητείται πίσω η κρατική ενίσχυση που είχε χορηγηθεί εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το ποσό που είχε δοθεί και ζητείται να επιστραφεί ανερχόταν σε 425 εκ. ευρώ και αφορούσε 725.000 αγρότες, ωστόσο μετά από ελληνική πρόταση θα συμψηφιστούν τα ποσά με τις μελλοντικές ενισχύσεις, ενώ θα απαλλαγούν όσοι αγρότες είχαν λάβει ενισχύσεις έως 1.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι τελικά 95.000 αγρότες θα κληθούν να επιστρέψουν με παρακρατήσεις μελλοντικών επιδοτήσεων περίπου 240 εκ. ευρώ.