Πέντε χιλιάδες εποχικές προσλήψεις πρόκειται να γίνουν μέσα στην άνοιξη προκειμένου να στελεχωθούν τα hotspots (κέντρα καταγραφής και ταυτοποίησης) που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας για τους πρόσφυγες.
Από αυτές, αμέσως θα προχωρήσουν οι πρώτες 2.287 και αργότερα θα γίνουν άλλες 2.713.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 1.638 θέσεις θα κατανεμηθούν για τους δήμους σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Λέσβο, Σάμο, Λέρο και Κω ενώ παράλληλα θα καλυφθούν άλλες 3.362 θέσεις για τα hotspots στις ίδιες περιοχές.
Οι προσλήψεις θα καλυφθούν από κοινοτικά κονδύλια μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και θα αφορούν τις ειδικότητες:
• διοικητικό προσωπικό
• οδηγούς
• ψυχολόγους
• κοινωνικούς λειτουργούς
• τεχνολόγους
• πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους
• νοσηλευτές
• νηπιαγωγούς
• ηλεκτρολόγους
• υδραυλικούς
• προσωπικό καθαριότητας
• φύλακες
Οι αποδοχές θα κυμαίνονται από 450 έως 620 ευρώ το μήνα, αναλόγως το εάν ο προσληφθείς είναι κάτω ή άνω των 25 ετών και την ειδικότητά του.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., βορειοηπειρώτες, ομογενείς, ομογενείς αλλοδαποί από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ιθαγένειας και να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκώ�� οικογενειών, που δεν εργάζεται κανένα μέλος
* Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
* Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματ��ς.