​Υποχρεωτικούς συμψηφισμούς στις επιστροφές φόρων για τους αγρότες θα εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εκτός από τις φορολογικές υποχρεώσεις, τα επιστρεφόμενα ποσά στους αγρότες που αφορούν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου θα συμψηφίζονται υποχρεωτικά και με ασφαλιστικές υποχρεώσεις των αγροτών.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για να εισπράξουν τις επιστροφές του Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης οι αγρότες θα πρέπει να είναι κατ' αρχήν φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή να μην έχουν καθόλου οφειλές στις εφορίες ή στα τελωνεία, και επιπλέον θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.

Η σχετική εγκύκλιος απεστάλη σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και αποκτά ιδιαίτερη σημασία και με την επικείμενη -λόγω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης- αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών καθώς αυτές οι εισφορές, εφόσον είναι απλήρωτες θα συμψηφίζονται με τυχόν φορολογικές απαιτήσεις που έχουν οι αγρότες.