​«Λογαριασμός αρωγής προσφύγων» δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τ. Αλεξιάδη, η οποία και δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι δραματικές διαστάσεις που λαμβάνει το προσφυγικό είχε σαν αποτέλεσμα να αποφασιστεί η σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος του ειδικού αυτού λογαριασμού, στον οποίο θα μπορούν να καταθέτουν ποσά για την αρωγή των προσφύγων όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ εκεί θα μεταφέρονται και ποσά που τυχόν κατατίθενται σε άλλες τράπεζες.

Η κίνηση και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια στο λογαριασμό αυτό θα καθορισθεί με νεότερη υπουργική απόφαση.