Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο.

Η δημοπρασία αφορούσε εξάμηνα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων (εξάμηνα) ύψους 875 εκ. ευρώ.

Η προσφορά υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές και αντλήθηκαν 1,138 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο διατηρήθηκε αμετάβλητο σε σχέση με την τελευταία δημοπρασία, πριν από έναν μήνα, στο 2,97%.