​Υπαλλήλους δύο ταχυτήτων προωθεί και στο Δημόσιο η κυβέρνηση, αφού φέρνει τροπολογία στη Βουλή, η οποία προβλέπει πως οι μόνιμοι υπάλληλοι μπορούν να μένουν στην υπηρεσία τους μέχρι να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, όσοι όμως έχουν και δεύτερο ταμείο ασφάλισης θα συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά στα 62.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, μέχρι σήμερα, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι απολύονται υποχρεωτικά όταν συμπλήρωναν το 60ο έτος και είχαν 35 χρόνια αμιγούς δημόσιας υπηρεσίας.

Με την τροπολογία όμως που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση, οι υπάλληλοι που δεν συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις θα συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά στο 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συμπληρώνουν 40 χρόνια εργασίας, αλλιώς μέχρι να τα συμπληρώσουν, αλλά όχι μετά τα 67 τους χρόνια.

Η τροπολογία αυτή ανήκει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έχει τις υπογραφές του υπουργού Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτου, του υπουργού Εσωτερικών, Π. Κουρουμπλή και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Χ. Βερναρδάκη.

Μάλιστα άλλαξε μετά από τις ενστάσεις των δανειστών. Η αρχική διάταξη έλεγε ότι η αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων γίνεται στα 60 με 3 έτη υπηρεσίας, αλλά οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να ζητήσουν να παραμείνουν και πέρα του 60ου έτους για όσο διάστημα ήθελαν, μιας και ο μισθός τους μαζί με τα επιδόματα θα ήταν μεγαλύτερος από τη σύνταξη.

Οι θεσμοί όμως είχαν ζητήσει να καταργηθεί τελείως η απόλυση στα 60 και όσοι μένουν να απολύονται υποχρεωτικά στα 67, εκτός κι αν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το νόμο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η νέα τροπολογία προβλέπει πως:

• Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.
• Η παράγραφος 2 του άρθρου 155 του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων (σ.σ.: που προέβλεπε την απόλυση στα 60 με 35 έτη) καταργείται.

Έτσι, με το νέο καθεστώς οι μόνιμοι υπάλληλοι θα μπορούν να μείνουν ως και 7 χρόνια πριν απολυθούν από το Δημόσιο και να παραιτηθούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.