Στο τέλος του μήνα, και όχι έως τις 25 του μηνός όπως συνέβαινε, θα καταβληθούν οι δόσεις για την κάρτα σίτισης και την κάρτα ενοικίου.

Τα χρήματα για την όγδοη δόση του επιδόματος σίτισης ανέρχονται σε 17,4 εκ. ευρώ και θα καταβληθούν σε 147.981 δικαιούχους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και 2.403 οι οποίοι θα λάβουν τρεις δόσεις της επιδότησης και 256 οι οποίοι θα λάβουν τις πρώτες έξι δόσεις της επιδότησης μετά από επανεξέταση της Επιτροπής Κρίσης.

Τα χρήματα για την έβδομη δόση του επιδόματος ενοικίου ανέρχονται σε 2,7 εκ. ευρώ και θα καταβληθούν σε 20.823 δικαιούχους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και 262 δικαιούχοι που λάβουν τρεις δόσεις του επιδόματος και 110 που θα λάβουν τέσσερις πρώτες δόσεις του επιδόματος μετά από επανεξέταση της Επιτροπής Κρίσης.