Σε Ca από C αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση για το μακροπρόθεσμο χρέος υψηλής εξασφάλισης των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών η Moody's, διατηρώντας ταυτόχρονα την αξιολόγηση Caa3 για τις καταθέσεις στις πέντε τράπεζες (μαζί με την Attica).
«Η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αντανακλά κυρίως την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης ατό όλες τις τράπεζες, κάτι που ενισχύει τους κεφαλαιακούς τους δείκτες, αλλά και την προσδοκία μας για ήπια και σταδιακή βελτίωση στην χρηματοδότηση», αναφέρει ο αναλυτής του οίκου Νώντας Νικολαϊδης.
«Η αξιολόγηση εξισορροπεί αυτές τις βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ των τραπεζών έναντι του σημαντικού ακόμη ρίσκου λόγω του εύθραυστου λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα», σημειώνει.