Την καθιέρωση μιας νέας προοδευτικής κλίμακας έκτακτης εισφοράς, με τη φιλοσοφία της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, προβλέπει η κυβερνητική πρόταση προς τους δανειστές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει τους εξής συντελεστές:

· 0,7% για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ

· 3% για τις επόμενες 10.000 ευρώ εισοδήματος (κλιμάκιο 20.001 έως 30.000 ευρώ)

· 5% για το τμήμα του εισοδήματος 30.001 έως 50.000 ευρώ

· 6% για τις επόμενες 50.000 ευρώ (από 50.001 έως 100.000 ευρώ)

· 8% για τις επόμενες 400.000 ευρώ (από 100.001 έως και 500.000 ευρώ)

· 10% για το υπερβάλλον των 500.000 ευρώ

Ελαφρύνσεις για όσους έχουν εισοδήματα έως 35.000 ευρώ

Οι αλλαγές που έχει προτείνει η κυβέρνηση στους δανειστές οδηγούν σε ελαφρύνσεις για όσους έχουν εισοδήματα έως 35.000 ευρώ. Από το όριο αυτό και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις.

Σήμερα, για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ επιβαρύνεται για το σύνολο του εισοδήματός του με συντελεστή 1,4%. Η ισχύουσα κλίμακα προβλέπει συντελεστές 0,7% για εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ και 1,4% για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ. Στον συγκεκριμένο φορολογούμενο, η έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα του 2015 είναι 350 ευρώ.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, ο πρώτος συντελεστής παραμένει στο 0,7%. Θα επιβάλλεται όμως σε κλιμάκιο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ ενώ για τα επόμενα 5.000 ευρώ εισοδήματος (από 20.001 έως και 25.000 ευρώ) ο συντελεστής θα αυξάνεται σε 3%. Με τον τρόπο αυτό, για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο η εισφορά μειώνεται σε 290 ευρώ ή 60 ευρώ λιγότερα.

Αντίστοιχα για φορολογούμενο με 35.000 ευρώ, η έκτακτη εισφορά από 700 ευρώ μειώνεται στα 590 ευρώ.

Η βασική διαφορά της νέας προτεινόμενης κλίμακας είναι ότι οι συντελεστές εφαρμόζονται σε κλιμάκια εισοδήματος και όχι από το πρώτο ευρώ με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο εισόδημα, όπως ισχύει σήμερα.

Η ισχύουσα έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με τους εξής συντελεστές:

· 0,7% για εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ

· 1,4% για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ

· 2% για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ

· 4% για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ

· 6% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και

· 8% για εισοδήματα από 500.001 ευρώ και πάνω.