​Απαλλαγές και εκπτώσεις από τα τεκμήρια διαβίωσης για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους φέρνει η νομοθετική ρύθμιση για την κατάργησή τους σε νοικοκυριά με πενιχρά ή μηδενικά εισοδήματα, καθώς και η μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Οι αλλαγές στα τεκμήρια ισχύουν για τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν φέτος με αποτέλεσμα όσοι έχουν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, ενοίκια, τόκους ή είναι άνεργοι να γλιτώσουν φόρο 26% και προκαταβολή 75%, ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που διαμένουν σε δικό τους σπίτι ή έχουν δική τους επαγγελματική στέγη που θα αποφύγουν την παγίδα του τεκμαρτού φόρου.

Με τη ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των προσεχών ημερών θα απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία οι φορολογούμενοι, εκτός όσων έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι αγρότες που θα δηλώσουν φέτος πραγματικά εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ και το συνολικό τους εισόδημα από τα τεκμήρια δεν ξεπερνά τις 9.550 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Έθνος:

• Με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων που προβλέπει έμμεσο αφ��ρολόγητο 9.550 ευρώ θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι με πενιχρά εισοδήματα από τόκους, ενοίκια, από ακίνητα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν πρόσθετη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια και του δηλωθέντος θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή θα αναγνωρίζεται αφορολόγητο το όριο 9.550 ευρώ. Έτσι δεν θα υπολογιστεί φόρος με συντελεστή 26% καθώς και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.550 ευρώ.
• Με την κλίμακα των μισθωτών για την οποία ισχύει το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ και όχι με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ με εξαίρεση αυτό που προέρχεται από επιχ��ιρηματική ή αγροτική δραστηριότητα και το τεκμαρτό τους εισόδημα είναι έως 9.5000 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και δεν τηρούν βιβλία ούτε εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.
«Κούρεμα» στα τεκμήρια διαβίωσης θα δουν πολλοί φορολογούμενοι που κατοικούν σε δικά τους διαμερίσματα ή μονοκατοικίες ή έχουν δική τους επαγγελματική στέγη λόγω της αναδρομικής μείωσης από τον Μάιο του 2015 των αντικειμενικών που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.