Υστέρηση κατά 69 εκ. ευρώ εμφάνισαν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (προ επιστροφών) κατά τον πρώτο μήνα του 2016. Συγκεκριμένα, ενώ είχε προϋπολογιστεί να εισπραχθούν 4,007 δισ. ευρώ, τελικώς εισπράχθηκαν 3,938 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, για να καλυφθεί δημοσιονομικά η απόκλιση περικόπηκαν οι επιστροφές φόρου (δόθηκαν 296 εκατ. ευρώ έναντι 346 εκατ. ευρώ που είχε προγραμματιστεί) .

Πάντως, μεγαλύτερη απόδοση της προβλεπόμενης υπήρξε στο σκέλος των εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για το οποίο εισπράχθηκαν 565 εκ. ευρώ αντί για 160 εκ. ευρώ. Σε συνδυασμό με τις μικρότερες δημόσιες δαπάνες (δαπανήθηκαν 3,006 δις. ευρώ αντί για 3,625 δις. ευρώ που έγραφε ο προϋπολογισμός για τον Ιανουάριο), συνετέλεσε στο να δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα 1,193 δις. ευρώ (κατά 886 εκ. ευρώ μεγαλύτερο του στόχου που είχε τεθεί).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.006 εκ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 469 εκ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 438 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 167 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΝΔ: Η αύξηση των φόρων έφερε υστέρηση στα φορολογικά έσοδα

Με δήλωση του Συντονιστή Οικονομικών Υποθέσεων του κόμματος κ. Χρήστου Σταϊκούρα, η ΝΔ επικρίνει την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, ότι δεν εκ��ελεί με συνέπεια τον Προϋπολογισμό και ότι η αύξηση των φόρων οδήγησε σε υστέρηση των φορολογικών εσόδων. Επικρίνει παράλληλα την κυβέρνηση για «λογιστική» βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, μέσω της συγκράτησης των επιστροφών φόρων, των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των πρωτογενών δαπανών, με αποτέλεσμα να στερείται ρευστότητας η πραγματική οικονομία.

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε συγκεκριμένα:

«Η Κυβέρνηση συνεχίζει, με τις πολιτικές και τις πρακτικές της, να μην εκτελεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 2016.

Πολιτικές, όπως είναι η αύξηση των φόρων, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε υστέρηση –​��έναντι των στόχων – των φορολογικών εσόδων και σε διεύρυνση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο.

Πρακτικές, όπως είναι η συγκράτηση των επιστροφών φόρων, των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των πρωτογενών δαπανών, οι οποίες βελτιώνουν ΄΄λογιστικά΄΄ το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αλλά στερούν ρευστότητα από την πραγματική οικονομία και διογκώνουν τις ληξιπρόθεσμες του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Αυτές οι πολιτικές και πρακτικές της αριστερής διακυβέρνησης, οδήγησαν τη χώρα και πάλι στην ύφεση και την αυτοεγκλωβίζουν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους αστάθειας και αβεβαιότητας».