Χαμηλότερη «αφετηρία» για τη μετάβαση στο συντελεστή 20% εξετάζει στα σοβαρά το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πρόταση αφορά τους «ρυθμούς» μετάβασης στο συντελεστή 20% της εισφοράς επί του εισοδήματος των αγροτών (για το κλάδο της κύριας σύνταξης).

Συγκεκριμένα, προβλέπει:

• Συντελεστή 12% για το 2017
• Συντελεστή 14% για το 2018
• Συντελεστή 20% για το 2019

Υπενθυμίζεται πως το κυβερνητικό προσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό προβλέπει ότι η μετάβαση στο 20% θα γίνει ως εξής:

• Συντελεστή 14% το 2017
• Συντελεστή 17% το 2018
• Συντελεστή 20% το 2019

Έτσι, σύμφωνα με τη νεότερη πρόταση την οποία εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει μία μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων για την εισφορά του 2017 (12% έναντι 14% που προέβλεπε το αρχικό προσχέδιο) και μία μείωση 3 ποσοστιαίων μονάδων για το 2018 (14% έναντι 17%).

Ωστόσο, παραμένει το «ταβάνι» του 20% για το 2019.