Ζημιές-ρεκόρ ύψους 8,27 δισ. ευρώ κατέγραψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στους πρώτους εννέα μήνες του 2015.

Όσον αφορά την αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αποτιμήθηκε στα 2,11 δισ. ευρώ έναντι 11,62 δισ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα οφείλονται στην αποτίμηση των συμμετοχών του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, στην πώληση μετοχών λόγω της εξάσκησης των warrants αλλά και στo κέρδος από την αποτίμηση των warrants.