Όσο πατάει η γάτα μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα ….

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2015 ανήλθε σε 24,6% έναντι 25,9% τον Νοέμβριο του 2014, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2015, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.620.750 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.180.516 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη εν��ργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.269.077 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 81.751 άτομα, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014 (αύξηση 2,3%) και κατά 1.003 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 (αμελητέα μεταβολή).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 55.857 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014 (μείωση 4,5%) και κατά 3.718 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 (μείωση 0,3%).

Στα επιμέρους στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ανδρών ανήλθε στο 20,8%, ενώ μεταξύ των γυναικών στο 29,3% -έναντι 22,9% και 29,6% αντίστοιχα, τον Νοέμβριο του 2014.

Η ανεργία στις ηλικίες 15 έως 24 ετών υποχώρησε στο 48% από 51,4% προηγουμένως, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στην Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα (28,4%) και το χαμηλότερο στα νησιά του Αιγαίου (12,2%).