​Χωρίς «ελαφρύνσεις», έστω και για μια τριετία, θα πληρώνουν από το 2017 τις εισφορές τους οι περίπου 720.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, καθώς η βελτιωμένη πρόταση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου δεν αφορά τελικά τους ελεύθερους επαγγελματίες - εμποροβιοτέχνες και αυτοκινητιστές που ασφαλίζονται στον Οργανισμό.

Αφορά μόνο τους επιστήμονες του ΕΤΑΑ (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ).

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η πρόταση για τριετή μεταβατική περίοδο και κλιμακωτές εκπτώσεις από 5% έως 50% στις εισφορές αντιστρόφως ανάλογα με το εισόδημα, θα αφορά μόνο τους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ, δηλαδή γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς και όχι τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Στον ΟΑΕΕ θα ισχύσει η περίοδος χάριτος για τους νεοεισερχόμενους (0-5 χρόνια) στο επάγγελμα.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα έχουν δυνατότητα, για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλματος να υπολογίζουν τις εισφορές τους στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468 ευρώ, αντί για τα 586 ευρώ. Παράλληλα, για τα δύο πρώτα χρόνια της άσκησης επαγγέλματος η εισφορά για κύρια ασφάλιση θα υπολογίζεται στο 14% αντί για 20% του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια άσκησης επαγγέλματος η εισφορά θα ανέρχεται στο 17%, αντί για 20%.