​Μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την επιβολή της σχετικής αίτησης θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ στους αγρότες. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με την απόφαση αυτή:

«1) Λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τους αγρότες.
2) Δημιουργείται ένα νέο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για την ορθή καταβολή του επιστρεπτέου φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
3) Προωθείται ένα νέο σύστημα ταχείας επιστροφής φόρου με την άμεση ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων.
4) Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός μηνός από την επιβολή της αίτησης επιστροφής, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση».