Ένας μέσος δημόσιος υπάλληλος, ένας συνταξιούχος ή ακόμα κι ένας ανεπάγγελτος είναι καταθέτες της UBS, από τους 11.558 που ταυτοποιούνται στη λίστα Μπόργιανς. Τα εισοδήματα που δήλωναν στη χώρα μας τα πρόσωπα αυτά, τα χωρίζει απόσταση …. εκατομμυρίων ευρώ, από αυτά που δήλωναν στην εφορία.

Τα εμβάσματα που «ταξίδεψαν» στο εξωτερικό, την 12ετία 2000-2012, αποκαλύπτουν τις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται, ακόμη και με την πρώτη ματιά, ανάμεσα στις καταθέσεις του εξωτερικού και τα δηλωθέντα στην Ελλάδα εισοδήματα. Ήδη μάλιστα , μετά από αυτή τη διασταύρωση από τους εισαγγελείς Αθανασίου, Δραγάτση, Τουλουπακη κλπ συμπληρώθηκαν οι πρώτες 100 κλήσεις στους ελεγχόμενους καταθέτες της UBS.

Οι καταθέτες καλούνται πλέον με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα του ξεπλύματος και της φοροδιαφυγής. Μερικά παραδείγματα δ��ίχνουν το μέγεθος των αποκλίσεων, γεγονός που άλλωστε κατέστησε ελεγχόμενους τους παρακάτω καταθέτες.

Τα εισοδήματα που δήλωναν την 12ετία 2000-2012 δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά:

-Έμπορος ετοίμων ενδυμάτων δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS 5.300.000 ευρώ.

-Πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκ. ευρώ και είχε καταθέσεις 6,5 εκ. ευρώ.

-Συνταξιούχος δήλωνε 477.000 και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκ. ευρώ.

-Δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκ. ευρώ.

-Συνταξιούχος με 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.

-Γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκ. είχε καταθέσεις 5,5 εκ. ευρώ.

-Δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 ευρώ είχε στην UBS 3,5 εκ. ευρώ.

-Φορολογούμενος που σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος, δήλωνε την 12ετία 1,8 εκ. ευρώ και είχε καταθέσεις 7 εκ. ευρώ!

- Συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκ. ευρώ, είχε στην Ελβετία 2,5 εκ. ευρώ.