​Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε την Τετάρτη 813 εκατ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων εκδόσεων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Ιανουαρίου.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,30, επίσης αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.