​Ούτε που αχνοφαίνεται το φως στο τούνελ της πολύχρονης κρίσης στην Ελλάδα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το 2015 αυξήθηκαν οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, με το 60% αυτών να αμείβεται με λιγότερα από 1.000 ευρώ, την ώρα που το κόστος ζωής δεν έχει μειωθεί καθόλου.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις προσωπικού που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο ΣΕΠΕ, το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των δηλωμένων εργαζομένων κατά 5,79% ή κατά 88.666 άτομα, όμως την ίδια ώρα αυξήθηκε και ο αριθμός των χαμηλά αμειβόμενων κατά 80.410 άτομα.

Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 29.792 (+8,92%) οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία φτάνοντας τους 363.710.

Όσο για το χάρτη των μισθών; Διαμορφώθηκε ως εξής:

• 8.153 άτομα και σε ποσοστό 13,24% (στα 155.266 από 137.113 άτομα) στους αμειβόμενους παίρνουν μισθό από 501-600 ευρώ,
• 4.511 άτομα και ποσοστό 10,56% (151.887 από 137.376) αμείβονται με 601-700 ευρώ,
• 10.339 άτομα και σε ποσοστό 8% (139.596 από 129.257) παίρνουν μισθό από 701-800 ευρώ
• 5.343 άτομα και σε ποσοστό 4,84% (115.777 από 110.434) έχουν μισθό από 801-900 ευρώ
• Ποσοστό 2,40% καταλαμβάνουν οι αμειβόμενοι με μισθό από 901-1.000 ευρώ
• Από 0,90% έως 5%) ήταν η αύξηση των εργαζομένων που είχαν αμοιβές πάνω από 1.200 ευρώ
• Οι αμειβόμενοι με μισθό πάνω από 3.000 ευρώ έφτασαν τους 50.128, αποτελώντας μόλις το 3,09% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων.

Επίσης, 53.877 εργαζόμενοι δηλώθηκαν ως απασχολούμενοι σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις, ενώ ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών στο σύνολο των εργαζομένων ήταν 1.651 δισ. ευρώ από 1.595 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένος κατά 3,47%.