​Στο απίστευτο ύψος των 210 δισ. ευρώ έχουν φθάσει τα ιδιωτικά χρέη στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά).

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΣΕΕ, μόνο οι επιχειρήσεις χρωστούν 150 δισ. ευρώ σε Δημόσιο και τράπεζες. Ειδικότερα, μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 2016 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νομικών προσώπων ανέρχονταν:

* Σε 58,5 δισ. προς την εφορία

* Σε 3,7 δισ. προς τα τελωνεία

* Σε 27,4 δισ. προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

* Σε 60 δισ. προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αν ληφθούν υπόψη και οι οφειλές των νοικοκυριών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, συνολικά το ληξιπρόθεσμο χρέος φτάνει τα 210 δισ. ευρώ.