​Το ότι, ύστερα από τη διαπραγμάτευση για αλλαγή των κανονισμών του ΕΣΠΑ μόνο για την Ελλάδα και την οργανωτική προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ, φέτος θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 8 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης και ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, παρουσίασαν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης, με έμφαση στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και το νέο αναπτυξιακό νόμο.

Το «ζεστό χρήμα», που τόσο έχει ανάγκη η αγορά, θα προέλθει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (6 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 750 εκατ. ευρώ εθνικό) και από χρηματοδοτικά εργαλεία (1,25 δισ., μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κ.λπ.).

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην προβληματική κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015, υπογράμμισε ότι η έλλειψη συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, περιόρισε σημαντικά την οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και τόνισε ότι με την εξυγίανση των προγραμμάτων (απένταξη έργων, μεταφορά άλλων στη νέα περίοδο, διασφάλιση πόρων για την ολοκλήρωση των υπολοίπων) η Ελλάδα κατατάχθηκε πρώτη μεταξύ των 28 στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων για την περίοδο 2007 - 2013.

Παρουσιάζοντας τον νέο αναπτυξιακό νόμο, που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, ο κ. Λαμπριανίδης τόνισε πως προτεραιότητα θα δίνεται σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, καινοτόμες, δυναμικές, σε συνεταιρισμούς και συμπράξεις με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους πληροφορικής-επικοινωνιών και αγροδιατροφής, ενώ θα υπάρχουν και γεωγραφικά κριτήρια για την ενίσχυση ορεινών-παραμεθόριων περιοχών, μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, μικρών νησιών. Οι ενισχύσεις θα δίδονται με τη μορφή φοροαπαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθολογικού κόστους, εγγυήσεων, δανείων, ενώ το Δημόσιο θα δεσμεύεται για σταθερό φορολογικό σύστημα και ταχεία αδειοδότηση.