Παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία -που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2016- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Την απόφαση υπέγραψε ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για το ζήτημα αυτό.