​«Αν η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός σταματήσει τις εργασίες της, το κράτος θα χάνει 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα και οι κάτοικοι της Χαλκιδικής θα υποφέρουν», προειδοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και ο α' αντιπρόεδρος, Ζώης Κολιός συναντήθηκαν την Πέμπτη με το Σωματείο Εργολάβων και Υπεργολάβων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη. Το Οικονομικό Επιμελητήριο εξέφρασε στη συνάντηση την απόλυτη στήριξη στην επένδυση στις Σκουριές, άλλα με ταυτόχρονη άμεση διευθέτηση των όποιων περιβαλλοντικών θεμάτων υπάρχουν.

«Η επένδυση αυτή είναι ύψιστης σημασίας για την περιοχή και την οικονομική επιβίωση των κατοίκων, προάγει την οικονομική ζωή του τόπου, αρκεί να διασφαλίζεται ο σεβασμός στο ��εριβάλλον», δήλωσε ο κ. Κόλλιας, εκτιμώντας ότι «οι απώλειες από την παύση των εργασιών και την πιθανή αποχώρηση της εταιρείας θα είναι δραματικές. Ειδικά σε μια εποχή που θα πρέπει να δίνουμε τη μάχη προσέλκυσης επενδύσεων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε ο Σύνδεσμος στον Πρόεδρο του ΟΕΕ, οι 50 επιχειρήσεις του, που συνεργάζονται στα εργοτάξια Σκουριών, Μαντεν λάκου, Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, απασχολούν γύρω στα 400 άτομα με εξαρτημένη εργασία, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό Ελεύθερων Επαγγελματιών, όπως μηχανικοί, φοροτεχνικοί, συντηρητές, κλπ. Όπως επισημάνθηκε, όλες οι παραπάνω κοινωνικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν με ακρίβεια τα φορολογικά τους στοιχεία προς την εταιρεία, από την οποία κ��ι πληρώνονται διατραπεζικά και μόνο.

Τα έσοδα για το ελληνικό κράτος

-Τα μηνιαία έσοδα κυμαίνονται στο 1.500.000 ευρώ και ο ΦΠΑ είναι 345.000 ευρώ, που αποδίδεται έμμεσα (όταν συμψηφίζεται, το αποδίδουν οι προμηθευτές) ή άμεσα (το υπόλοιπο χρεωστικό).

-Οι εισφορές στο ΙΚΑ κυμαίνονται γύρω στις 200.000 ευρώ το μήνα.

-Αν υπολογιστεί ότι το κύριο έξοδο αυτής της οικονομικής μονάδας είναι τα καύσιμα των μηχανημάτων, δαπάνη που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ το μήνα, το έσοδο για το Κράτος συνολικά στη δαπάνη αυτή ξεπερνά το 45%. Δηλαδή, σχεδόν 300.000 ευρώ το μήνα.

-Αν υπολογίσουμε και στα καθαρά κέρδη, τον φόρο εισοδήματος, έστω στο 30% του Τζίρου με 29%, τότε έχουμε άλλα 130.000 ευρώ στο Κράτος ως εισόδημα, συν την προκαταβολή του επόμενου έτους.

-Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ ακόμη υπολογίζονται στις 20.000 ευρώ το μήνα.

-Εν κατακλείδι, από το 1.850.000 ευρώ συνολικού τζίρου το μήνα, το Κράτος και τα Ταμεία λαμβάνουν άμεσα περισσότερα του 1.000.000 ευρώ !!! Έσοδα διασφαλισμένα και απόλυτα νόμιμα.