​Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 θα καταβληθούν σε 667.574 συνταξιούχους του ΟΓΑ οι συντάξεις του Φεβρουαρίου με πίστωση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει για το σκοπό αυτό.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2016 ανέρχεται στο ποσό των 298.268.022 ευρώ.