​Πέντε κρυφές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του ΙΚΑ, αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, που έρχονται να ανατρέψουν επί το ευνοϊκότερον τις προϋποθέσεις εξόδου στη σύνταξη που καθορίστηκαν με το νόμο 4636.

Με τις αλλαγές αυτές, χιλιάδες ασφαλισμένοι θα μπορέσουν να μετατρέψουν υπέρ τους τις δυσμενείς προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη πριν από τα 67, αξιοποιώντας διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, με το νόμο του Αυγούστου 2015, τα όρια ηλικίας αυξήθηκαν για όσους είχαν πρωτοασφαλιστεί πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και σε άλλα Ταμεία και σταδιακά οδηγούνται σε σύνταξη σε μεγαλύτερη ηλικία από αυτή που είχαν κατοχυρώσει με τα ένσημά τους έως το 2012.

Για παράδειγμα:

• Ασφαλισμένος που είχε 10.500 ημέρες το 2012 και θα έπαιρνε σύνταξη στα 59 επιβαρύνεται με αύξηση του ορίου ηλικίας έως το 62ο έτος.
• Ασφαλισμένη με 5.500 ημέρες και ανήλικο παιδί το 2011 θα έπαιρνε πλήρη σύναξη στα 57, αλλά, αν δεν τα είχε κλείσει μέχρι τις 18/8/2015, θα επιβαρυνθεί με αύξηση του ορίου ηλικίας έως τα 67, εκτός κι αν αποχωρήσει με μειωμένη αλλά σε αυτή την περίπτωση �� σύνταξη θα είναι κουτσουρεμένη έως 30%.
• Ασφαλισμένος με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012 θα έπαιρνε σύνταξη στα 60 (μειωμένη) και στα 63,6 μήνες πλήρη, αλλά, αν συμπληρώνει μία από τις δύο ηλικίες μετά τις 18/8/2015, θα βγει στα 62 για μειωμένη, ενώ για πλήρη μπορεί να φτάσει και στα 67.

Συγκεκριμένα οι πέντε αλλαγές είναι:

1. Πλήρης αντί μειωμένη σύνταξη στα 62 με 10.000 ένσημα.
Ασφαλισμένος με 10.000 ένσημα μπορεί να βγει στα 62 έτη με πλήρη σύνταξη, αντί για μειωμένη, αρκεί την τελευταία πενταετία από το 2011 ως τώρα να έχει 1.200 μέρες εργασία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στα 62.

2. Πλήρης σύνταξη στα 58 ή στα 59 με 10.000 +500 μέρες ασφάλισης
Όσοι είχαν 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011 ή το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν 500 ημέρες και να βγουν στα 58 έτη με 10.500 ημέρες το 2011 ή στα 59 έτη με 10.500 ημέρες το 2012.

3. Θεμελίωση σύνταξης με βάση την ηλικί��, ακόμη κι αν δεν υπάρχει συνολικός χρόνος ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι που έχουν αύξηση ορίου ηλικίας κατοχυρώνουν την έξοδο με το νέο όριο, ακόμη και αν ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρωθεί αργότερα.

4. Μειωμένη με ένσημα ανεργίας και 4.500 ημέρες εργασίας
Ασφαλισμένοι με 4.500 ένσημα, μπορούν, αν δεν συμπληρώνουν την τελευταία πενταετία 100 ένσημα ανά έτος να καλύψουν το κενό από ένσημα επιδοτούμενη ανεργία.

5. Έξοδος με μειωμένη σύνταξη για μητέρες χωρίς την έξτρα περικοπή του 10%
Μητέρες με ανήλικο παιδί μπορούν να βγουν σε μειωμένη σύνταξη χωρίς την επιπλέον περικοπή του 10%, εφόσον ήταν ασφαλισμένες πριν το 1993 και συμπλήρωσαν 5.500 ένσημα πριν το 2012.