Οι μισθωτοί πλήρωσαν -για ακόμη μία φορά- τον λογαριασμό…

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 2015 (όπως και κάθε χρονιά) οι μισθωτοί δήλωσαν τα υψηλότερα εισοδήματα παρά τις μειώσεις αποδοχών που έχουν μεσολαβήσει και σήκωσαν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες (συνολικά είναι 495.019) δήλωσαν στη περσινή φορολογική δήλωση ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 15.000 ευρώ, ενώ 3 στους 5 δήλωσαν εισόδημα έως 5.000 ευρώ!

Στον αντίποδα, 67 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα πάνω από 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, συνολικά 8.516.953 φορολογούμενοι δήλωσαν το 2015 εισόδημα 73,93 δισ. ευρώ, εκ των οποίων: τα 32,079 δις. προέρχονται από μισθούς, τα 24,648 δισ. από συντάξεις, τα 4,824 δισ. από ελεύθερους επαγγελματίες, τα 1,344 δισ. από αγρότες και τα 769,5 εκατ. ευρώ από ναυτικούς, ενώ τα ��πόλοιπα από προήλθαν από ακίνητα, από επενδυτικές δραστηριότητες και από τόκους.

Όσον αφορά την πλειοψηφία των φορολογούμενων, τους μισθωτούς, ανέρχονται σε 5.370.677.

Από αυτούς εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ δήλωσαν οι 279.913, από 1.001 έως 5.000 ευρώ δήλωσαν 1.165.650 πολίτες, 5.001 έως 10.000 ευρώ δήλωσαν 1.608.859 πολίτες και 10.001 έως 15.000 ευρώ δήλωσαν 1.023.317 φορολογούμενοι.