«Οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι υπαρκτοί και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός», προειδοποίησε ο διοικητής της Τραπέζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας σε εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «A Financial Crisis Manual - Reflections and the RoadAhead» (Εγχειρίδιο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων) σε επιμέλεια Δ.Θωμάκου, Π.Μονοκρούσου και Κ.Νικολόπουλου, ο κ.Στουρνάρας τόνισε ότι είναι απαραίτητη η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης, έτσι ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.

«Η ολοκλήρωση του προγράμματος αξιολόγησ��ς θα αποτελέσει τον καταλύτη για μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων. Η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης θα δώσει την δυνατότητα να επιστρέψουν οι καταθέσεις, ενώ παράλληλα θα αποκατασταθεί και η γραμμή χρηματοδότησης προς τις τράπεζες. Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορέσει η χώρα μας να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά και να έχει περισσότερες δυνατότητες στην διεκδίκηση μιας λύσης για το χρέος» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι «η πολιτική που ακολουθείται παγκοσμίως δεν είναι επαρκώς ευέλικτη», εκφράζοντας παράλληλα την άποψη πως «η νομισματική πολιτική, όσο καινοτόμος και αποτελεσματική και αν είναι, δεν μπορεί να επιτύχει όλους τους στόχους της οικονομικής πολιτικής».