Σε μια πρακτική πραγματικής -αλλά και «ηθικής» ανταπόδοσης προς το ελληνικό δημόσιο- του χρέους το οποίο οφείλουν οι φοροφυγάδες των εκατομμυρίων του εξωτερικού, κατατείνει η διάταξη περί αυτοκαταγγελίας ή τελευταίας ευκαιρίας για αυθόρμητη επιστροφή των χρημάτων στη χώρα, την οποία θα παρουσιάσει οσονούπω η κυβέρνηση.

Η διάταξη αυτή ουσιαστικά επιχειρεί να μετατρέψει τον φοροφυγά σε επενδυτή του ελληνικού δημοσίου, προσφέροντάς του για αυτό αφενός ποινική αμνηστία αλλά και αστρονομικές εκπτώσεις του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλλει.

Πρόκειται ουσιαστικά για διάταξης «μιας ευκαιρίας» με διπλή ανάγνωση:

- Προσφέρει τις εκπτώσεις αφειδώς αλλά υποχρεώνει τους αυτοκαταγγελόμενους να «ρισκάρουν» σε ομόλογα ή έντοκα του δημοσίου ώστε να ισοσταθμίσει ηθικά το ζήτημα με τους συνεπείς φορολογούμενους που είναι πάντα χαμένοι και παράλληλα χρησιμοποιεί αυτό το «αδήλωτο χρήμα» ως στοιχείο ανάπτυξης! Ενδ��ικτικά:

- Προσφέρει έκπτωση αν ανεγείρουν οικοδομή ή ακίνητο και δεν το πουλήσουν για δύο χρόνια ή αν πραγματοποιήσουν επένδυση για δυο χρόνια, οποιασδήποτε μορφής, σε ελληνικό έδαφος.

Οι εκπτώσεις

Όπως φαίνεται η πρόταση που θα υποβάλλει η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει πάρει την οριστική μορφή της στοχεύει στους μεγαλοκαταθέτες που βρίσκονται στις λίστες και όχι μόνο, ενώ βάζει χρονικό όριο της επιστροφής των χρημάτων πριν ασκηθεί ποινική δίωξη ή πριν αρχίσει η ποινική έρευνα.

Η διάταξη αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που φορολογούνται στην Ελλάδα, και μπορούν με αυτή να υποβάλλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις, για αδήλωτα εισοδήματα και κεφάλαια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για τα οποία συνέτρεχε υποχρέωση δήλωσης και καταβολής φόρου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Χαρακτηριστικά:

- Με την εμφάνιση και την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης πάει κάθε ποινική εμπλοκή
- Με την εφάπαξ καταβολή του φόρου έκπτωση 30% και σε 12 δόσεις έκπτωση 10%
- έκπτωση 60% αν τα κρυμμένα χρήματα επενδυθούν εντός ενός έτους σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου,
- έκπτωση 50% εάν αγορασθεί ακίνητο ή ανεγερθεί οικοδομή στην Ελλάδα
- έκπτωση 30% για προθεσμιακές καταθέσεις ελάχιστης διάρκειας δύο ετών,
- έκπτωση 20% για άλλες μορφές επενδύσεων.

Τελευταίος έλεγχος

Σημαντικό επίσης είναι ότι ο αυτοκαταγγελόμε��ος, όπως ρητά αναφέρεται, δεν θα ενοχληθεί ξανά για αυτά τα χρήματα από τις φορολογικές αρχές. Ουσιαστικά, το ποσό που θα του επιβληθεί θα εξαντλεί πλήρως τη φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου για τα εισοδήματα και κεφάλαια που δηλώνει και δεν θα επιβάλλονται άλλοι φόροι, τέλη, εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, πρόστιμα, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλες επιβαρύνσεις.

Εξαιρούνται από τις εν λόγω διατάξεις όλα τα ποσά που προέρχονται από τις εγκληματικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του ν.3691/2008 (σ.σ.: εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, δωροληψία, σωματεμπορία κ.α), εκτός του αδικήματος της φοροδιαφυγής, όπως περιγράφεται στο ίδιο άρθρο.