Στο 39% του ΑΕΠ έφτασαν το 2014 τα φορολογικά έσοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το ποσοστό είναι αισθητά υψηλότερο σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, όταν και ήταν στο 33,5%, ενώ αυξήθηκε και σε σχέση με το 2013 (38,3%).

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων προήλθε από τους φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές (15,7%) και ακολουθούν οι καθαρές κοινωνικές εισφορές (13,4%) και τέλος οι φόροι στο εισόδημα και στον πλούτο (9,7%).

Η αναλογία σε επίπεδο ΕΕ ήταν στο 40% ενώ σε επίπεδο ευρωζώνης στο 41,5%.

Πρωταθλητές αναδεικνύονται η Δανία η Δανία (50,8%), το Βέλγιο (47,9%) και η Γαλλία (47,9%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά σημειώνονται στη Ρουμανία (27,7%), στη Βουλγαρία (27,8%) και στη Λιθουανία (28%).