​Όσοι το αμελήσατε τρέξτε να προλάβετε, καθώς λήγει σήμερα, Παρασκευή η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για το 2015.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ, όσοι δικαιούχοι το 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Αν δεν υποβληθεί η αίτηση για το Α21 του έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.