Το 2016 υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας με την παροχή σημαντικής ρευστότητας από το κράτος προς την ιδιωτική οικονομία, με απαραίτητη προϋπόθεση την απαρέγκλιτη υλοποίηση του προϋπολογισμού, του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στο 3ο Μνημόνιο.

Αυτό επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση, το 2016 θα αποδειχθεί «annus horribilis» (φρικτό έτος) για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, καθώς θα συνεχισθεί η συμπίεση του διαθεσίμου εισοδήματος λόγω υπερφορολόγησης.

Όπως εξηγεί ο ΣΕΒ, αν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα η χρηματοδότηση από τους Θεσμούς μπορεί να φτάσει τα 18 δισ ευρώ και το ποσό αυτό θα βοηθήσει στην δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων στα επιθυμητά επίπεδα και στην εξόφληση όλων σχεδόν των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τα ταμειακά διαθέσιμα μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα πρέπει να φτάσουν τα 8 δισ ευρώ, ώστε «να μπορεί το ελληνικό Δημόσιο να προσφύγει με αξιώσεις στις αγορές για δανεισμό, έχοντας “αποτοξινωθε��” από τις δόσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος προσαρμογής».