​Μπορεί το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις, όμως σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος προχωρά σε μια αποκάλυψη σοκ που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας στο άρθρο 48 του νομοσχεδίου γίνεται παραδεκτό όχι μόνο ότι θα γίνουν μειώσεις στις νέες συντάξεις, αλλά και ότι οι μειώσει�� αυτές θα φτάνουν ακόμα και πάνω από το 20%.

Το άρθρο 48 αναφέρει αναλυτικά πως «επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της υπό κρίσης διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 συνεχίζει να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο της διαφοράς και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο της διαφοράς».

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση για σύνταξη από 1/1/2016 αν έχουν μείωση ως 20% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλιό καθεστώς, θα επωμιστούν ολόκληρη τη μείωση. Όσοι έχουν μείωση άνω του 20% θα έχουν τη μισή περικοπή για το ποσοστό άνω του 20%. Όσοι υποβάλουν αίτηση το 2017 θα έχουν τα 2/3 της μείωσης που υπερβαίνει το 20% και όσοι βγουν στη σύνταξη το 2018 θα έχουν τα ¾ της μείωσης που θα υπερβαίνει το 20%.

Για παράδειγμα:

1. Ασφαλισμένος που υποβάλει αίτηση από 1/1/2016 ενώ με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 1.000 ευρώ, πλέον θα πάρει 800 ευρώ το μήνα και θα επωμιστεί ολόκληρη τη μείωση του 20% και θα χάσει 200 ευρώ.

2. Ασφαλισμένος που θα κάνει αίτηση το 2016 και με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 1.000 ευρώ, με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα πάρει 700 ευρώ το μήνα. Η μείωση είναι 30%, δηλαδή 300 ευρώ. Για λόγους προστασίας όμως θα υπολογιστεί μόνο το 50% της μείωσης που υπερβαίνει το 20%, δηλαδή θα έχει ντε φάκτο μείωση 200 ευρώ και από τα άλλα 100 ευρώ θα εφαρμοστεί μείωση 50%, δηλαδή αντί να του κόψουν 100 ευρώ, θα του κόψουν 50 ευρώ και η τελική μείωση θα είναι 250 ευρώ και αντί για 700 θα πάρει 750 ευρώ σύνταξη.

3. Ασφαλισμένος σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζα που θα κάνει αίτηση το 2017 και που με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 1.200 ευρώ θα πάρει μειωμένη σύνταξη κατά 23,33% και έτσι θα λάβει ποσό 920 ευρώ το μήνα.

4. Ασφαλισμένος που θα κάνει αίτηση για σύνταξη το 2018 ενώ με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 1.500 ευρώ θα πάρει ποσό 1.050 ευρώ το μήνα. Θα έχει δηλαδή τη μείωση του 20% και για το υπόλοιπο 10% ως το 30% η μείωση υπολογίζεται στα 3/4 και έτσι τελικά η μείωση της σύνταξής του θα είναι 27,5%.

5. Σε ό,τι αφορά στο ΙΚΑ, ένας ασφαλισμένος με μισθό 1.200 ευρώ που θα έπαιρνε με το παλιό σύστημα 589 ευρώ το μήνα σύνταξη, με το νέο θα πάρει σύνταξη 645 ευρώ εάν έχει 27 έτη ασφάλισης, ενώ με 33 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη θα χάσει ένα μικρό ποσό καθώς με το παλιό σύστημα θα έπαιρνε 756 ευρώ ενώ με το νέο σύστημα υπολογισμού η σύνταξη πέφτει στα 746 ευρώ.

6. Ασφαλισμένος με 27 έτη και μισθό 1.800 ευρώ από όποιο ταμείο και αν αποχωρίσει θα πάρει σύνταξη 787 ευρώ αντί για 830 που προέβλεπε το παλιό σύστημα, ενώ με 33 έτη ασφάλισης θα πάρει με το νέο σύστημα σύνταξη 938 ευρώ αντί των 1.079, 12 ευρώ που προέβλεπε το παλιό σύστημα. Τέλος με 36 χρόνια ασφάλισης θα πάρει 1.024,39 ευρώ, αντί 1.128,75 ευρώ που θα έπαιρνε με το παλιό σύστημα.

pinakas.jpg