Και αυτό γιατί θα είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλος του 2016 - καθώς το μέτρο σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό είναι προσωρινό - να επιστρέψουν αρκετά χρήματα στους δημότες τους.
Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αναμένεται να προκαλέσουν αυξήσεις αλλά και μειώσεις από 5% έως 20% στο ύψος τους και έτσι οι δήμαρχοι αλλά και το Δημόσιο, εκεί όπου θα υπάρξουν μειώσεις, θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα στους δημότες από τον φόρο μεταβίβασης, αλλά και τα δημοτικά τέλη που υπολογίζονται με τις φουσκωμένες σε σχέση με τις εμπορικές τιμές αντικειμενικές αξίες.
Το καλύτερο για Δημόσιο και Δήμους είναι πάντως να μην γυρίσουν πίσω λεφτά αλλά να κάνουν συμψηφισμό.