​Νέα πλαφόν έρχονται για τους υψηλόβαθμους συνταξιούχους και όσους εισπράττουν συντάξεις από πολλαπλές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική ελληνική πρόταση για το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού που θα σταλεί σήμερα στους δανειστές προβλέπει, μεταξύ άλλων, νέο πλαφόν για την κύρια σύνταξη στα 2.300 ευρώ, ενώ ανώτατο όριο 3.000 ευρώ προβλέπεται για το άθροισμα των συντάξεων που εισπράττει ο δικαιούχος από πολλαπλές πηγές.

Η ελληνική πρόταση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση συνδέει τα νέα πλαφόν με τον θεσμό της εθνικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στο 60% του ενδιάμεσου εισοδήματος και με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται στα 384 ευρώ.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι το νέο πλαφόν για την κύρια σύνταξη τοποθετείται στο 6πλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή 2.304 ευρώ, ενώ για το άθροισμα των συντάξεων στο 8πλάσιο αυτής, δηλαδή 3.072 ευρώ.

Τα νέα όρια που καθορίζουν το "ταβάνι" σε κύρια σύνταξη και εισόδημα συνταξιούχων, αφορούν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, καθαρά καταβαλλόμενα ποσά.

Σήμερα το πλαφόν για μια σύνταξη ανέρχεται στα 2.773 ευρώ, αλλά πρόκειται για μεικτό ποσό πριν από τις μνημονιακές περ��κοπές.

Όσο για το άθροισμα των συντάξεων, το ισχύον όριο βρίσκεται στα 3.680 ευρώ καθαρό – καταβαλλόμενο ποσό.

Σημειώνεται ότι κύρια σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ παίρνουν περίπου 3.850 συνταξιούχοι, ενώ συνολικό εισόδημα από συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ παίρνουν 2.500 συνταξιούχοι.

Επίσης, 81.000 συνταξιούχοι εισπράττουν από τέσσερις έως και δέκα συντάξεις, ενώ 2,24 εκατομμύρια συνταξιούχοι παίρνουν μία ή δύο συντάξεις.

Από τα νέα πλαφόν αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, γιατροί, μηχανικοί του Δημοσίου, κ.α.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό

Η πρόταση που θα καταθέσει το υπουργείο στους δανειστές για το ασφαλιστικό προβλέπει:

Νέο τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης για όλους, με βάση το σύνολο του ασφαλιστικού βίου και με κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης που συνδέονται με τα έτη ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Έτσι, όσο μεγαλύτερες οι συντάξιμες αποδοχές, τόσο μικρότερο θα είναι το ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ ρόλο κλειδί θα παίζει η εθνική σύνταξη, που θα λειτουργεί με τρόπο αναδιανεμητικό για τα χαμηλά εισοδήματα.
Προσωπικό ποσοστό αναπλήρωσης για να μη μειωθούν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της σύνταξης, όπως θα υπολογιστεί εκ νέου και αυτής που εισπράττει σήμερα ο συνταξιούχος. Στο σχέδιο μάλιστα υπάρχει ρητή κατοχύρωση ότι δεν μειώνονται οι κύριες συντάξεις.
Εθνική σύνταξη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στα 384 ευρώ, που θα καταβάλλεται με 15ετία στα 67 έτη ή εναλλακτικά στα 62 με συνολικά 40 έτη δουλειάς. Θα ανέρχεται στο 60% του μέσου εισοδήματος, θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με υπουργική απόφαση.
Τελικό ποσό σύνταξης μετά το άθροισμα της εθνικής και της κύριας σύνταξης. Η κύρια σύνταξη θα εξαρτάται από τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου, τα χρόνια δουλειάς και το ποσοστό αναπλήρωσης.
Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, 1% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζόμενους, ώστε να μην χρειαστεί μείωση των συντάξεων.
Νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Οι αλλαγές θα είναι σαρωτικές, θα τρέξουν από το 2017 και θα υλοποιηθούν σε δόσεις. Θα καθορίζονται ως ποσοστό επί του μισθού, ενώ έρχεται μοντέλο ΙΚΑ για όλους τους μισθωτούς και για όσους υπάρχουν παρεκκλίσεις, προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι 31/12/2018. Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους η εισφορά θα υπολογίζεται επί του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος, αρχής γενομένης από το 2017. Για τους αγρότες, προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι το 2019, ώστε οι εισφορές τους να εξισωθούν με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.
Εθνικός Φορέας Ασφάλισης για όλους με συγχώνευση όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης και Πρόνοιας. Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού των εισφορών και της παροχής σύνταξης. ΟΓΑ και ΝΑΤ παραμένουν αυτοτελή νομικά πρόσωπα μόνο για τις προνοιακές παροχές.