​Καταβάλλονται σήμερα τα οικογενειακά επ��δόματα δ΄ τριμήνου 2015 από τον ΟΓΑ, στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 25/11/2015 και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 18.826.458,68 ευρώ και αφορά 715.703 δικαιούχους.

Με ανακοίνωσή του μάλιστα ο ΟΓΑ ενημερώνει ότι «όσοι από τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 έως 25/11/2015 και δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην εφαρμογή “Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων”, ώστε να ενημερωθούν για το λόγο της μη πληρωμής και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ».

Μόνο όταν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος θα καταβληθεί και σε αυτούς το οικογενειακό επίδομα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.