Τα… «τεφτέρια» του ξεσκονίζει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα προβεί σε 22.000 φορολογικούς ελέγχους το 2016.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις Εφορίες και οι 4.000 θα είναι πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και οι 18.000 μερικοί φορολογικοί έλεγχοι.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το 50% θα αφο��ά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (από το 2011 έως το 2015).