​Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο και θέλουν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους έρχονται με απόφαση της ΓΓΔΕ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή ορίζει ότι μπορεί να χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη και στην περίπτωση αυτή παρακρατείται το 50% αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς γινόταν παρακράτηση του 70% - 100% της οφειλής. Τώρα λοιπόν εφόσον κάποιος έχει χρέη προς το Δημόσιο και θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή προσημείωσης από την εφορία σε κάποιο άλλο ακίνητό του και στη συνέχεια να λάβει τη φορολογική ενημερότητα, στην οποία θα ορίζεται ότι ο συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει το 50% της οφειλής από το τίμημα.