Σε απίστευτα επίπεδα έχουν ανέλθει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.

Παρά τη θετική πορεία των εσόδων κατά τον Νοέμβριο, παρουσίασαν νέα μεγάλη αύξηση τον Νοέμβριο (1,453 δισ. ευρώ).

Από τις αρχές του έτους έως και τον Νοέμβριο έχουν εκτοξευτεί στα 11,833 δισ. ευρώ ενώ αν προστεθούν και τα συσσωρευμένα χρέη μέχρι και το τέλος του 2014, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 83,63 δισ. ευρώ.