​Έκλεισε τα μεσάνυχτα η πώληση της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, Finansbank στην Τράπεζα του Κατάρ, με το τίμημα να ορίζεται στα 2,75 δισ. ευρώ, το οποίο ανεβαίνει στα 3,5 δισ. ευρώ, καθώς η Τράπεζα του Κατάρ ανέλαβε και την αποπληρωμή χρέους 910 εκατ. ευρώ της Finansbank προς την Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματά αυτά η Εθνική θα τα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή μέρους της κρατικής ενίσχυσης 2 δισ. ευρώ που πήρε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

«Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank, ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λ. Φραγκιαδάκης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση του Εποπτικού Φορέα των Τουρκικών Τραπεζών (BRSA), της Κεντρικής Τράπεζας του Κατάρ, του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Τουρκίας, της Επιτροπής της Τουρκικής Κεφαλαιαγοράς και του Τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική είχε αγοράσει το 2006 το 46% των κοινών μετοχών και το 100% των προνομιούχων της Finansbank από τη Fiba Holding και τις συνδεδεμένες εταιρίες της, έναντι συνολικού τιμήματος 2,774 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 451 εκατ. δολάρια αφορούν τις προνομιούχες μετοχές και τα 2,323 δισ. δολάρια, αφορούν τις κοινές μετοχές.

Την Finansbank διεκδικούσαν η Τράπεζα του Κατάρ, η Fibabanka και η Garanti Bank.